STRONA GŁÓWNA

Strona Główna


Textures Design spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-154/12-00 na realizację Projektu: Platforma wspierająca tworzenie szaty graficznej obiektów trójwymiarowych do gier komputerowych, animacji, filmów i innych produkcji.

 

Ważne linki:
www.europa.eu - Oficjalny portal Unii Europejskiej
www.poig.gov.pl - Program Innowacyjna Gospodarka
www.mrr.gov.pl - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mswia.gov.pl - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
www.parp.gov.pl- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.web.gov.pl - Strona poświęcona działaniom 8.1 i 8.2 PO IG "Wspieramy e-biznes"
www.fund.org.pl - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Regionalna Instytucja Finansująca)